Cercetare bibliografică

Cercetarea bibliografică este o investigaţie informational-bibliografică, efectuată la cererea utilizatorilor, pe teme şi perioade stabilite.  

Căutările se efectuează atât în cataloagele, bazelele de date şi sursele de referinţă ale BRŞA, cât şi în cataloagele electronice ale altor biblioteci din ţară şi de peste hotare.

Cercetările bibliografice prezintă un suport ştiinţific semnificativ pentru fundamentarea unor studii şi cercetări, pentru elaborarea tezelor de licenţă, master şi doctorat, pentru pregătirea comunicărilor în cadrul conferinţelor ştiinţifice,

Termenul de realizare a unei cercetări bibliografice tematice este condiţionat de complexitatea cererii şi constituie în mediu 3-5 zile calendaristice. Cercetarea bibliografică se soldează cu o listă de referinţe pusă la dispoziţia utilizatorului la vizita în incinta bibliotecii sau expediată prin e-mail.

Program

Luni - Vineri 830 - 1800
Sîmbătă  zile fără program
Duminică    

Contor vizitatori

Total76285

Proiecte