Zile de informare

Zilele de Informare sunt activităţi organizate de BRŞA, cu regularitate, atât în incinta bibliotecii, cât şi extramuros. Esenţa Zilelor de Informare sunt expoziţiile de achiziţii pe o anumită perioadă de timp (o lună, un trimestru). Expoziţiile la Zlele de Informare includ atât toate tipurile de documente primite de bibliotecă, cât şi sunt organizate pe tipuri de documente (de exemplu: ultimele fascicole de periodice primite de bibliotecă). Expoziţiile sunt însoţite şi de sinteze bibliografice prezentate de către personalul bibliotecii.

 

Ziua Specialistului

Ziua Specialistului este o activitate complexă de informare bibliografică şi documentară a unui grup de studenţi sau specialişti dintr-un anumit domeniu de activitate.

Ziua Specialistului este organizată, de regulă, cu ocazia zilelor naţionale, internaţionale ale specialistului dintr-un anumit domeniu (de exemplu – Ziua Agricultorului, Ziua Medicului Veterinar, Ziua Amelioratorului, Ziua Lucrătorului din Silvicultură etc.) sau în cadrul zilelor facultăţilor.

 

Ziua Catedrei

Ziua Catedrei este o activitate de informare bibliografică şi documentară a colaboratorilor unei catedre din cadrul universităţii.

Ziua Catedrei este organizată cu regularitate în fiecare an la o dată stabilită de comun acord cu catedra respectivă. La Ziua Catedrei participă reprezentanţii tuturor departamentelor bibliotecii, care sunt responsabili de prezentarea anumitor aspecte ale activităţii bibliotecii. Acţiunea este însoţită de o expoziţie de carte din aria de interese a catedrei respective.

Program

Luni - Vineri 830 - 1800
Sîmbătă  zile fără program
Duminică    

Contor vizitatori

Total76287

Proiecte