Lecţiile de cultură a informaţiei se organizează în funcţie de nivelul de pregătire a utilizatorilor, având ca obiective:
formarea abilităţilor utilizatorilor - lecţii pentru începători, studenţi ai anului I, desfăşurate în primele luni de studiu universitar, care au ca scop iniţierea studenţilor privind resursele, serviciile şi produsele bibliotecii, condiţiile de acces la bibliotecă, normele de împrumut, modalităţi de căutare, cercetare şi analiză a informaţiei;
dezvoltarea deprinderilor de utilizare a informaţiei - lecţii pentru utilizatori cu nivel mediu, studenţi ai anilor II-III, în vederea amplificării deprinderilor de regăsire a informaţiei în catalogul electronic al BRŞA, baze de date naţionale şi internaţionale (AGRIS, AGORA, FAOSTAT), formării capacităţilor de selectare şi utilizare a informaţiei, de întocmire a referinţelor bibliografice pentru sursele utilizate în pregătirea referatelor, scrierea articolelor, elaborarea tezelor de licenţă;
consolidarea cunoştinţelor de cultură a informaţiei - lecţii pentru doctoranzi, profesori, cercetători, concentrate prioritar pe prezentarea structurii unui articol ştiinţific, a regulilor de întocmire a referinţelor bibliografice şi prezentare a citărilor în articole şi lucrări ştiinţifice

Program

Luni - Vineri 830 - 1800
Sîmbătă  zile fără program
Duminică    

Contor vizitatori

Total76286

Proiecte