SCOPUS 

 • Cea mai mare bază de date bibliografică şi scientometrică din lume cuprinzând peste 50 mln. de înregistrări din toate domeniile de activitate (ştiinţe reale, tehnice, medicale şi sociale, arte şi ştiinţe umanistice) de la peste 5000 de edituri internaţionale
 • Utilizează ca instrument de evaluare indicele Hirsh care permite evaluarea autorilor şi instituţiilor academice în baza raportului dintre articolele publicate şi numărul de citări primite
 • Generator: Editura Elsevier


Thomson Reuters - Web of Science 

 • Platforma Web of Science este o resursă informaţională complexă, de tip bibliometric, care oferă acces la rezumatele articolelor din peste 10 000 de reviste ştiinţifice, majoritatea cu indice de impact ISI
 • Web of Science oferă acces la publicaţii din domeniile: agricultură, ştiinţe biologice, inginerie, ştiinţe medicale, ştiinţele vieţii, ştiinţe fizice şi chimice, antropologie, drept, ştiinţa informării, arhitectură, dans, muzică, film şi teatru etc. 
 • Web of Science este structurată în 7 baze de date:

Conference Proceedings Citation Index (1990-prezent) oferă acces la informaţii bibliografice şi rezumatele articolelor prezentate la peste 150 000 conferinţe prestigioase internaţionale, simpozioane, seminare, colocvii, workshop-uri etc.
Science Citation Index Expanded (1900 – prezent) include peste 8 500 de reviste reprezentative
Social Sciences Citation Index (1900 – prezent) cuprinde peste 3 000 de reviste din domeniul ştiinţelor sociale
Arts & Humanities Citation Index (1975 – prezent) asigură accesul la peste 1 700 reviste din domeniul ştiinţelor umanitare şi artelor, precum şi 250 de reviste din domeniul ştiinţelor sociale
Index Chemicus (1993-prezent) conţine peste 2,6 milioane de compuşi
Current Chemical Reactions (1975 – prezent) include peste un milion de reacţii chimice
Book Citation Index cuprinde peste 30 000 titluri de cărţi editate de cele mai prestigioase edituri din lume începând cu anul 2005


Thomson Reuters - Journal Citation Reports 

 • Bază de date ce cuprinde lista completă a revistelor cotate ISI, furnizează informaţii statistice cuantificabile care permit evaluarea impactului revistelor în comunitatea științifică, ajută în determinarea impactului şi a influenţei pe care o are o publicaţie în comunitatea globală de cercetare.
 • Include factorul de impact al fiecărei reviste din listă.

Factorul de impact al unei reviste pentru anul 2012= A/B

A= Nr. de citări din 2012, din reviste indexate, pentru articole publicate în revistă în anii 2010 - 2011
B= Nr. de articole publicate în revistă în anii 2010 şi 2011


Thomson Reuters - Derwent Innovations Index  (1963 - prezent)

 • Este o bază de date bibliografică şi bibliometrică ce include peste 17 milioane brevete şi invenţii înregistrate în 41 de ţări.
 • Ajută cercetătorii să identifice progresul tehnologiilor, să reducă dublarea cercetărilor  într-un anumit domeniu, să urmărească activitatea globală a concurenţilor, să dezvolte noi idei, să breveteze noi cercetări.


Instrumentul  Bibliometric Național 

 • reprezintă o bibliotecă electronică ştiinţifică în care sunt stocate, clasificate şi măsurate date cu caracter public privind contribuţiile ştiinţifice ale cercetătorilor din sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova
 • monitorizează procesul de publicare şi articolele publicate în reviste evaluate şi acreditate de categoriile A, B şi C, în conformitate cu cerinţele aprobate de către Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (CSŞDT) şi Consiliul Naţional pentru Atestare şi Acreditare (CNAA), precum şi în reviste neacreditate (în special, cele care se regăsesc şi în format electronic)


Indexul Rusesc de Citări Ştiinţifice (Российский индекс научного цитированияРИНЦ)

 • sistem analitico-informaţional în care sunt integrate peste 4,7 mln. publicaţii atât a autorilor ruşi, cât şi a celor din ţările CSI, precum şi informaţii statistice privind citarea acestor publicaţii

 Generator: Biblioteca ştiinţifică electronică e-Library


Science Index 

 • sistem analitico-informaţional, creat în baza Indexului РИНЦ , ce permite evaluarea eficienţei şi eficacităţii cercetărilor, impactul revistelor ştiinţifice etc. 
 • este destinat pentru mai multe categorii de utilizatori:

-  pentru autori de publicații științifice (2011)
-  pentru organizații științifice (2012)
-  pentru editori de reviste ştiinţifice (2013)
-  pentru consiliile superioare de atestare (2014) 

 • Science Index are acorduri de colaborare cu companiile:

- Thomson Reuters - permite a face interogări în baza de date Web of Science şi a primi informaţii ce ţin de citarea publicaţiilor ruseşti în această bază de date;

Elsevier - permite a importa informaţii despre publicaţiile autorilor din Rusia şi citările la ele din baza de date SCOPUS.

Generator: Biblioteca ştiinţifică electronică e-Library

Program

Luni - Vineri 830 - 1800
Sîmbătă  zile fără program
Duminică    

Contor vizitatori

Total76285

Proiecte