AgEcon Search 

 • Bază de date ce conţine o colecţie vastă de reviste în domeniul economiei agrare. Acoperă diverse aspecte ale economiei: agrobusiness, comerţ agricol, dezvoltare economică etc.
 • Generator: University of Minnesota
 • În limba engleză
 • Acces on-line

AGORA (Acces to Global Online Research in Agriculture)

 • Bază de date fulltext ce asigură accesul la informaţia agricolă pentru îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei instruirii şi cercetării în domeniul agriculturii şi, respectiv, prosperarea securităţii alimentare.
 • Colecţia AGORA include reviste ştiinţifice şi publicaţii didactice a celor mai prestigioase edituri academice din lume: Blackwell Publishing, CABI Publishing, Elsevier, Kluwer Academic Publishers, Williams & Wilkins, Oxford University Press, Springer-Verlag, John Wiley & Sons.
 • Conţine peste 3500 titluri de reviste ştiinţifice şi 3300 cărţi din domeniul agriculturii, alimentaţiei, ştiinţelor sociale şi biologice 
 • Generator: Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO)
 • În limbile: engleză, franceză, spaniolă
 • Acces on-line 

AGRIS 

 • Bază de date bibliografică şi referativă multilingvă în domeniul ştiinţelor agricole ce are ca scop facilitarea schimbului de informaţii de profil agricol între diferite ţări.
 • La crearea bazei de date AGRIS participă peste 150 de instituţii din 65 de ţări ale lumii. Fiecare ţară participantă are ca responsabilitate prelucrarea documentelor naţionale de profil agricol şi transmiterea informaţiei despre ele către Centru AGRIS din Roma.
 • conţine peste 7 mln. înregistrări bibliografice însoţite de abstract şi link-uri la textul integral al documentelor
 • Generator: Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO)
 • În limbile:engleză, franceză, spaniolă, arabă, chineză
 • Acces on-line 

AGRICOLA 

 • Bază de date ce conţine înregistrări bibliografice ce reflectă toate aspectele agriculturii şi ştiinţelor adiacente: zootehnie, entomologie, protecţia plantelor, pomicultură, viticultură, legumicultură, economie agrară, inginerie, piscicultură, silvicultură, medicină veterinară etc.
 • Bază de date bibliografică de citări din literatura agricolă, organizată în baza a 2 niveluri bibliografice:

I nivel – NAL Online Public Access Catalog ce conţine citări din cărţi, materiale audiovizuale, publicaţii seriale şi alte publicaţii din colecţia Bibliotecii Naţionale Agricole a SUA;

II nivel – Journal Article Citation Index ce include citări din articole de revistă, capitole din cărţi, rapoarte etc.

 • Generator: Biblioteca Naţională Agricolă a SUA
 • În limba engleză
 • Acces on-line

AGROS 

 • Bază de date ce conţine peste 930 000 înregistrări bibliografice, având ca arie tematică: agricultura, protecţia plantelor, pedologia, agrochimia, medicina veterinară, ingineria mediului, silvicultura, piscicultura, alimentaţia etc.
 • Generator: Biblioteca Centrală Ştiinţifică Agricolă din Rusia
 • În limbile: rusă, engleză
 • Acces on-line 

David Lubin Memorial Library online 

 • Creată în 1952, dispune de cea mai mare colecţie de literatură în domeniul ştiinţelor agricole şi alimentaţiei din lume (peste 1 mln. de documente). Asigură accesul la cataloagele şi bazele de date FAO, precum conţine şi link-uri la reviste electronice generate de alte instituţii decât FAO şi diverse site-uri de interes
 • Ca membru al Reţelei Internaţionale de Biblioteci Agricole AGLINET, David Lubin Memorial Library Online pune la dispoziţia utilizatorilor adresele bibliotecilor membre AGLINET care oferă servicii de împrumut interbibliotecar
 • Generator:  Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO)
 • În limbile: engleză, franceză, spaniolă
 • Acces on-line 

Ecocrop 

 • Bază de date ce oferă posibilitatea de a identifica o cultură dacă este favorabilă pentru un mediu specific, de a identifica culturile cu o obişnuinţă specifică de creştere, de a identifica în ce scop poate fi utilizată o plantă, cerinţele climaterice şi de sol a culturilor
 • Generator: Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO)
 • În limba engleză
 • Acces on-line 

eLibrary.ru (Biblioteca Ştiinţifică Electronică a Rusiei) 

 • Cel mai mare portal informaţional din Rusia în domeniul ştiinţei, tehnologiei, medicinii și educației
 • Conţine peste 18 milioane de articole şi publicaţii ştiinţifice
 • Generator: Biblioteca Ştiinţifică Electronică a Rusiei eLibrary.ru
 • În limba rusă 

FAOLEX

 • Bază de date legislativă internaţională fulltext în domeniul agriculturii, alimentaţiei şi resurselor naturale. Conţine tratate, legi, hotărâri
 • Generator: FAO LEGAL OFICCE
 • În limbile: engleză, franceză, spaniolă
 • Acces on-line 

FAO LIBRARY CATALOGUE ONLINE

 • Bază de date multilingvă ce reflectă informaţii privind documentele emise sub egida FAO şi permite de a realiza căutări simple şi avansate în baza tezaurului AGROVOC.
 • Generator:  Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO)
 • În limbile: engleză, franceză, spaniolă, arabă, chineză
 • Acces on-line 

FAOSTAT 

 • Bază de date factologică multilingvă ce conţine peste 3 milioane de înregistrări referitoare la statistica mondială privind agricultura, piscicultura, silvicultura, alimentaţia, demografia
 • Este realizată în baza Recensământului Agricol Internaţional FAO la care participă 245 de ţări ce pun la dispoziţie informaţia locală
 • Generator: Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO)
 • În limbile: franceză, engleză, spaniolă
 • Acces on-line 

Fruit Growing Articles 

 • Bază de date ce conţine articole fulltext în domeniul pomiculturii
 • Generator: Home Orchard Society
 • În limba engleză
 • Acces on-line 

HortiPlex 

 • Bază de date în domeniul horticulturii, ce conţine informaţii şi imagini despre 50 000 plante şi oferă link-uri la diverse surse de informare referitoare la plantele horticole
 • În limba engleză
 • Acces on-line 

Hortivar - Horticulture Cultivars Performance Database 

 • Bază de date privind productivitatea varietăţilor de culturi horticole în diverse condiţii agroclimaterice. Permite utilizatorilor identificarea varietăţilor şi tehnologiilor de cultivare adaptate la condiţii şi cerinţe specifice. Acoperă 6 categorii de culturi horticole: fructe, legume, tuberculifere şi rădăcinoase, plante ornamentale, ciuperci, plante condimentare
 • Generator: Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO)
 • În limbile: engleză, spaniolă, franceză, portugheză
 • Acces on-line 

International Database on Insect Disinfestation and Sterilization (IDIDAS)

 •  Bază de date ce conţine informaţii privind dozele de radiaţie aplicate în combaterea acarienilor şi insectelor dăunătoare. Ea include informaţii atât privind dozele de radiaţie necesare pentru dezinfestaţia grupurilor, cât şi doza de radiaţie utilizată la inducerea sterilităţii în scopul combaterii dăunătorilor
 • În limba engleză
 • Acces on-line 

Postharvest Information Network

 • Bază de date fulltext ce conţine informaţii privind  prelucrarea postrecoltare a fructelor (ambalarea, păstrarea, sortarea, transportarea fructelor etc.)
 • Generator: Washington State University
 • În limba engleză
 • Acces on-line 

RePEc (Research Papers in Economics)

 • Cea mai mare bază de date bibliografică dedicată domeniului economiei ce cuprinde aproximativ 1,4 milioanne de articole stiintifice, capitole din cărţi sau lucrări de cercetare cu text integral
 • A fost constituită prin efortul a sute de voluntari din 81de ţări în vederea îmbunătăţirii procesului de diseminare a informatiei din sfera cercetărilor economice şi ştiinţelor conexe
 • Generator: Departamentul Economiei a Universităţii Connecticut
 • În limba engleză
 • Acces on-line

Program

Luni - Vineri 830 - 1800
Sîmbătă  zile fără program
Duminică    

Contor vizitatori

Total76286

Proiecte