Donație de carte din partea Universității de Științe Agricole
și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara.

   1. Popescu, S. Biologia moleculară şi dezvoltarea genomicii. Timişoara: Ed. „EUROBIT”, 2015. 276 p. ISBN 978-973-132-257-5.
   2. Szekely, G. Restaurarea parcurilor şi grădinilor. Timişoara: Eurostampa, 2012. 148 p. ISBN 978-606-569-355-5.
   3. Szekely, G. Planificarea peisajului: Curs pentru an. II de studiu al Secţiei Peisajistică din cadrul fac. Horticultură şi Silvicultură. Timişoara: Eurostampa, 2012.  171 p. ISBN 978-973-606-569-356-2.
   4. Mateoc, T., Şeulean, V. Asigurări destinate agricultorilor. Timişioara: Agroprint, 2008. 274 p. ISBN 978-973-8287-61-7.
   5. Sâmbotin, L. Management agrar. Timişoara: Agroprint, 2006.  334 p. ISBN (10) 978-973-8287-38-3. ISBN (13) 978-973-8287-38-9.
   6. Imbrea, I.-M., Nicolin, A. Botanică forestieră. Morfologia şi anatomia plantelor. Timişoara: Eurobit, 2016.
   7. Peţ, I. Agricultură generală. Timişoara: Agroprint, 2014.  221 p. ISBN 978-606-8037-69-1.
   8. Neţoiu, C., Vişoiu, D., Bădele, O. Dendrologie. Timişoara: Eurobit, 2008. 367 p. ISBN 978-973-620-389-3.
   9. Bală, M. Floricultură generală şi specială. Timişoara: Partoş, 2018. 478 p. ISBN 978-606-8427-03-4.
   10. Imbrea, I.-M. Gestionarea resurselor de plante medicinale din flora spontană. Timişoara: EUROBIT, 2016. 170 p. ISBN 978-973-132-347-3.
   11. Bazinul mijlociu al Jiului. Implicaţii de mediu şi sociale ale industriei extractive şi energetice. Craiova: Universitaria, 2011. 300 p. ISBN 978-606-14-0306-6.
   12. Drăgunescu, A.A. Ampelografie portaltoi, soiurile de struguri pentru masă. Timişoara: EUROBIT, 2010. 204 p. ISBN 978-973-620-598-9.
   13. Baciu, A., Sărac, I., Mike, L. Genetica şi ameliorararea cartofului: (Solanum tuberosum L.). Timişoara: EUROBIT, 2009. 220 p. ISBN 978-973-620-493-7.
   14. Cromosomii: particularităţi morfo-funcţionale la plante şi animale /G. Butnaru; I. Căpălnăşan, I. Sărac, et.al. Timişoara: MITRON, 2004. 145 p. ISBN 973-661-288-0.
   15. Sărac, I. Genetica şi ameliorarea speciilor forestiere. Timişoara: MITRON, 2005. 327 p. ISBN 973-661-605-3.
   16. Madoşă, E. Evoluţie şi ameliorare la plante. Timişoara: MARINEASA, 2004. 471 p. ISBN 973-631-185-6.
   17. Madoşă, E. Producere de sămânţă şi material săditor. Timişoara: EUROBIT, 2019. 138 p. ISBN 978-973-132-487-6.
   18. MJetal Elements in Environment, Medicine and Biology. T. IV: Proceeding of the 4th International Symposium on Metal Elements in Environment…, November 6-8, 2000. Timişoara: EUROBIT, 2000. 362 p. ISBN 973-8181-39-9; ISSN 583-4204.
   19. Colibar, O., Sorescu, D. The elementary animal nutrition. Timişoara: AGROPRINT, 2015. 164 p. ISBN 978-606-8037-75-2.
   20. Colibar, O., Sorescu, D. Practical applications in animal nutrition. Timişoara: AGROPRINT, 2015. 58 p. ISBN 978-606-8037-75-2.
   21. Mihuţ, C. Fizica solurilor agricole. Timişoara: AGROPRINT, 2014. 205 p. ISBN 978-606-8037-73-8.
   22. Cristea, F.L. Conservarea Fertilităţii Solului şi Managementul Nutrienţilor. Timişoara: AGROPRINT, 2014. 183 p. ISBN 978-606-8037-72-1.
   23. Sălăşan, C. Consultanţă în agricultură prin grupul de rezolvare a problemelor = Agricultural extension through the problem solving group. Timişoara: Orizonturi Universitare, 2004. 245 p. ISBN 973-638-121-8.
   24. Lungu, M. Analiză microeconomică. Agricultură. Timişoara: MITRON, 2008. 275 p. ISBN 978-973-0506-5.
   25. Marian, B.; Pătruşcă, S. Controlul reproducerii animalelor mici. Timişoara: AGROPRINT, 2014. 246 p. ISBN 978-606-8037-64-6.
   26. Bujancă, G. Materii prime animale: Lucrări practice. Timişoara, 2014. 72 p. ISBN 978-606-8037-70-7.
   27. Radulov, I. Resurse fertilizante minerale şi organice. Timişoara: AGROPRINT, 2014. 158 p. 978-606-8037-671-4.
   28. Stroia, C. Metode de cercetare şi monitorizare a ecosistemelor praticole:  Timişoara: AGROPRINT, 2015. 113 p. ISBN 9787-606-8037-84-4.
   29. Ciulca, A.E., Velicevici, G. Utilizarea biotehnologiilor în crearea şi înmulţirea cultivarelor: Aplicaţii practice. Timişoara: AGROPRINT, 2018. 114 p. ISBN 978-606-785-090-1.
   30. Ciolac, V., Ritt, C., Popescu, C. Măsurători terestre în agricultură. Timişoara: Mitron, 2001. 224 p. ISBN 973-585-580-1.
   31. Feher, A. Finanţarea agriculturii şi dezvoltării rurale. Politici comunitare. Timişoara: Orizonturi Universitare, 2009. 315 p. ISBN978-973-638-423-3.
   32. Cultivarea şi prelucrarea plantelor oleaginoase în scopul obţinerii de biocombustibili /V. Tabără, G. Pop, R. Şumălan. Timişoara: EUROBIT, 2009. 366 p. ISBN 978-973-620-564-4.
   33. Imbrea, F. Tehnologii integrate: În 2 vol. Timişoara: Eurobit, 2014. ISBN 978-973-132-188-2. Vol. I: Cereale şi leguminoase pentru boabe. 2014. 298 p. ISBN 978-973-132-189-9.
   34. Olariu, L. Biochimie şi biologie moleculară: suport pentru lucrări practice . Timişoara: Agroprint, 2014. 103 p. ISBN 978-606-8037-63-9.
   35. Olariu, L. Biochimie şi biologie moleculară: suport de curs. Timişoara: Agroprint, 2014. 248 p. ISBN 978-606-8037-62-2.
   36. Milovanov, C. De la fecundatie in vitro la transfer de embrioni. Timişoara: Agroprint, 2014. 73 p. ISBN 978-606-8037-74-5.

Program

Luni - Vineri 830 - 1800
Sîmbătă  zile fără program
Duminică    

Contor vizitatori

Total76322

Proiecte