Donaţii, 2015


Agenţia Turismului a Republicii Moldova

1 donatii_15.06.2015 PLATON, Nicolae. Ghidul traseelor turistice ale Republicii Moldova. Chişinău: Elan Poligraf, 2015. 428 p. ISBN 978-9975-66-435-6.
2  donatii_15.06.2015 PLATON, Nicolae, alcăt. Vernisaj turistic. Tourism kaleidoscope. Chişinău: Elan Poligraf, 2015. 220 p. ISBN 978-9975-66436-3.
3 donatii_15.06.2015 PLATON, Nicolae. Organizarea şi gestionarea afacerilor în domeniul turismului rural. Chişinău, 2015. 216 p. ISBN 978-9975-66-433-2.
4 donatii_15.06.2015 PLATON, Nicolae. Retrospectiva turismului moldovenesc. 55 de ani de realizări. Chişinău: Multiart SV, 2014. 204 p. ISBN 978-9975-3014-1-1.
5 donatii_15.06.2015 Strategia de dezvoltare a turismului „Turism 2020”.  Chişinău: Elan Poligraf, 2014. 176 p. ISBN 978-9975-66-434-9.

Donaţii din partea autorilor

6 donatii_15.06.2015 BUDIŞTEANU, Alexandru. Sub patru regimuri pe toate continentele. Bucureşti: Ed. Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2014. 604 p. ISBN 978-973-7861-81-8.
7 donatii_15.06.2015 CARP-CĂRARE, Cătălin. Microbiologie generală. Iaşi: Ed. Ion Ionescu de la Brad, 2014. 245 p. ISBN 978-973-147-153-2.
8 donatii_15.06.2015 BABA, Alexandru Ioan. Oncologie comparată.  Bucureşti: Editura Academiei Române, 2002. 684 p. ISBN 973-27-0875-1.
9 donatii_15.06.2015 COREŢCHI, Boris, GRIBINCEA, Alexandru, GRIBINCEA, Corina Diversificarea comerţului exterior cu produse agroalimentare ca factor al eficientizării relaţiilor economice al Republicii Moldova. Chişinău, 2014. 241 p. ISBN 978-9975-56-195-2.

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

10 donatii_15.06.2015 MACHIDON, Mihail. resp. de ed. Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova pentru anul 2015: ed. oficială.  Chişinău: Lumina, 2015. 128 p.

Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova

11 donatii_15.06.2015 Proiectul energie şi biomasă în Moldova: Un drum de patru ani, (2011-2014). Chişinău, 2015. 64 p. ISBN 978-9975-80-934-4.
12 donatii_15.06.2015 Raport privind activitatea CSŞDT şi rezultatele ştiinţifice principale obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2014 şi în perioada 2011-2014. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Chişinău: Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut) al AŞM, 2015. 422 p. ISBN 978-9975-3044-7-4.

Ministerul Mediului al Republicii Moldova

13 donatii_15.06.2015 Raportul Naţional de Inventariere: Surse de emisii şi sechestrare a gazelor cu efect de seră în Republica Moldova, 1990-2010. Progr. Naţiunilor Unite pentru Mediu, Fondul Global Mediu.  Chişinău: Imprint Plus, 2013. 381 p. ISBN 978-9975-4385-4-4.
14 donatii_15.06.2015 Comunicarea Naţională Trei a Republicii Moldova. Elaborată în cadrul Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Schimbarea Climei. Ministerul Mediului al Republicii Moldova, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu. Chişinău: Imprint Plus, 2013. 415 p. ISBN 978-9975-4385-6-8.
15 donatii_15.06.2015 Ghid practic pentru Implementarea unui Sistem de Management Energetic. Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială. Viena, 2013. 72 p.

 

Program

Luni - Vineri 830 - 1800
Sîmbătă  zile fără program
Duminică    

Contor vizitatori

Total76285

Proiecte