Fondul total al bibliotecii constituie 663 184 volume (situaţia la 01.01.2016) şi include colecţia de bază şi colecţiile speciale.

COLECŢIA DE BAZĂ

Colecţia cuprinde 487 382 volume de:

- publicaţii didactice (manuale, cursuri universitare, note de curs, lucrări practice, teste, culegeri de probleme, lucrări metodice, comentarii, recomandări);

- publicaţii ştiinţifice din toate domeniile cunoaşterii (monografii, tratate, sinteze, anale ştiinţifice, lucrări ştiinţifice ale instituţiilor de învăţămînt şi de cercetare)

Localizare: bir. 200     

COLECŢII SPECIALE

FAO – 1 357 volume

Colecţia conţine publicaţii apărute sub egida Organizaţiei pentru Agricultură şi Alimentaţie a ONU – FAO (monografii, anuare statistice, seriale, baze de date) în limbile: engleză, franceză, rusă din domeniul agriculturii, alimentaţiei, pisciculturii, silviculturii, zootehniei, medicinii veterinare, securităţii alimentare  etc.

Localizare: bir. 222 

Referinţe – 1 478 volume

Colecţia este alcătuită din: enciclopedii generale şi din diverse domenii, dicţionare enciclopedice, dicţionare explicative, dicţionare lingvistice, atlase, ghiduri etc. Tematica publicaţiilor: agricultură, economie, religie, filozofie, istorie, literatură, cultură, fizică, medicină etc. Toate publicaţiile sunt expuse în acces liber în sala de lectură a Oficiului Referinţe.

Localizare: bir. 210

Agenţia Bibliografică Universitară  - 1 357 volume

Colecţia este constituită din publicaţiile editate sub egida UASM şi publicaţiile autorilor ce activează în cadrul universităţii, indiferent de locul de editare al acestora.

Localizare: bir. 210

Colecţia Teze şi autoreferate – 14 432 volume

Colecţia de teze şi autoreferate a fost constituită în cadrul BRŞA încă în anii 50 ai secolului trecut. Prima teză depusă la păstrare în bibliotecă  datează cu anul 1946. Autoreferatele tezelor din domeniul ştiinţelor agricole şi ştiinţelor adiacente se păstrează în colecţie începînd cu anul 1969.

Localizare: bir. 220

Colecţia Carte veche şi rară – 6 420 volume

Colecţia cuprinde 6 420 de cărţi ce datează încă din secolul al XVIII-lea. Cea mai veche carte este editată în anul 1761 la Sankt-Petersburg şi reprezintă un volum de istorie a statului roman.

Localizare: bir. 201

Colecţia Publicaţii periodice – 150 758 volume

Colecţia include reviste şi ziare din diverse domenii în limbile română şi rusă. Revistele naţionale de profil agricol se păstrează în colecţiile bibliotecii de la data primei apariţii: „Agricultura Moldovei”  - din a. 1956 şi „Pomicultura, viticultura şi vinificaţia în Moldova” – din a. 1946.

Repertoriul publicaţiilor periodice din colecţia BRŞA

Localizare: bir. 216

Program

Luni - Vineri 830 - 1800
Sîmbătă  zile fără program
Duminică    

Contor vizitatori

Total91127

Proiecte