Lucrări editate de Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă

 

Index alfabetic la Clasificarea Zecimală Universală (agricultură şi domenii adiacente) / alcăt.: Natalia Gula; Bibl. Rep. Şt. Agricolă a Univ. Agrare de Stat din Moldova. - Ch., 2013. - 98 p.

Ghidul utilizatorului / Viorica Lupu, Iulia Tătărescu; resp. de ed.: Ludmila Costin; copertă / design / tehnored.: Octavian Tverdohleb; Bibl. Rep. Şt. Agricolă a Univ. Agrare de Stat din Moldova. - Chişinău, 2013. – 35 p.

Organizarea acţiunilor de informare: cod de bună practică / elab.: V. Lupu, V. Sobeţchi, Iu. Tătărescu; Bibl. Rep. Şt. Agricolă a Univ. Agrare de Stat din Moldova. - Ch., 2011. – 18 p.

Documente tehnologice ale Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole / Bibl. Rep. Şt. Agricolă a Univ. Agrare de Stat din Moldova; coord.: Ludmila Costin. - Ch., 2008. - 38 p.

Indexarea coordonată a documentelor de profil agrar: instrucţiune metodologică / Bibl. Rep. Şt. Agricolă; alcăt.: Viorica Lupu, Ecaterina Madan; resp. de ed.: Ludmila Costin; red.: Liubovi Karnaeva. - Ch., 2008. - 32 p. - ISBN 978-9975-64-096-1.

Reguli de alcătuire a referinţelor bibliografice/ elab. Angela Amoriţitu, Silvia Ciubrei, Maria Vataman; coord. Iulia Tătărescu; Asociaţia Bibl. din Rep. Moldova. - Ch., 2007. - 16 p.

Fitotehnie: minitezaur / alcăt.: Viorica Ciorbă, Ecaterina Madan; resp. de ed.: Ludmila Costin; consult.: Ştefan Moraru, Liubovi Karnaeva; Bibl. Rep. Şt. Agricolă a Univ. Agrare de Stat din Moldova. - Ch., 2004. - 36 p.

Spaţiul informaţional modern - o provocare pentru biblioteci: rezumatele comunicărilor conf. şt. din 8 oct. 2003 / resp. de ed.: Ludmila Costin; Bibl. Rep. Şt. Agricolă a Univ. Agrare de Stat din Moldova. - Ch., 2003. - 38 p.

Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă: 1933-2003 / alcăt.: Ludmila Costin, Viorica Ciorbă; red.: Tatiana Dobrovolschi. - Ch., 2003. - 28 p.

InfoAgrarius: rev. teoretico-practică / ed.: Bibl. Rep. Şt. Agricolă a UASM; dir. Ludmila Costin; col. red.: V. Ciorba, A. Cechirlan et al. - 2003. - . - Ch., 2004. - Simestrial. - ISSN 1857 - 1670.

Metodologia aplicării descrierii bibliografice a documentelor / alcăt.: Tatiana Israfilov, Natalia Zavtur, Valentina Chitoroagă; red. : Tatiana Israfilov; resp. de ed.: Ludmila Costin; Bibl. Rep. Şt. Agricolă a Univ. Agrare de Stat din Moldova. - Ch., 1998. - 34 p.

Библиографическое оформление реферата, курсовой, дипломной и научной работы: метод. указ. для студентов всех форм обучения и аспирантов / сост.: Е. И. Козьма; ред.: В. В. Голубкова; Кишинев. сельхоз. ин-т. Научная биб-ка. - Ch., 1990. - 16 p.

Părerea Dumneavoastră? Ваше мнение? [Chestionar] / In-tul Agricol din Chişinău. Bib-ca Ştiinţifică. - Ch., 1989. -18 p. - Ed. bilingvă.

Program

Luni - Vineri 830 - 1800
Sîmbătă  zile fără program
Duminică    

Contor vizitatori

Total91127

Proiecte