Împrumut internațional AGLINET

BRȘA este membră a rețelei internaționale de biblioteci agricole AGLINET, înfiinţată în anul 1971 cu scopul utilizării în comun şi în mod raţional a resurselor informaţionale ale bibliotecilor în interesul şi beneficiul utilizatorilor.

În cadrul acestei rețele toate bibliotecile membre furnizează, la cerere, servicii de împrumut interbibliotecar prin a pune la dispoziţie, gratuit şi cu operativitate, publicaţiile naţionale din domeniul ştiinţelor agricole şi adiacente.

Prin serviciul de împrumut interbibliotecar AGLINET, BRŞA împrumută de la bibliotecile din străinătate, documente ce nu sunt disponibile prin intermediul sistemului de împrumut interbibliotecar național şi împrumută, la rândul ei, bibliotecilor din străinătate, documente pe care acestea nu le deţin în colecţiile lor. Lista bibliotecilor membre AGLINET

Structura, sarcinile, principiile şi modul de organizare şi funcţionare a împrumutului interbibliotecar AGLINET sunt prevăzute în Statutul AGLINET, care este revizuit periodic de către membri.

Program

Luni - Vineri 830 - 1800
Sîmbătă  zile fără program
Duminică    

Contor vizitatori

Total91126

Proiecte