Februarie, 2018

1 achizitii_20.02.2018 ANDREEV, Nadejda. Lactic acid fermentationof human excreta for agricultural application: thesis for the degree of doctor. Leiden, 2017. 209 p. ISBN 978-1-138-04989-5.
2 achizitii_20.02.2018 DAVID, A., PASCARI, Viorica, POSTOLACHE, Gh. et al. Ariile naturale protejate din Moldova: [în vol.]. Vol. 1. Monumente ale naturii geologice, paleontologice, hidrologice, pedologice. Chişinău: Ştiinţa, 2016. 174 p. ISBN 978-1-138-04989-5.
3 achizitii_20.02.2018 LĂCUSTA, I., BEŞLEAGA, I., BÎTCĂ, Angela. Securitatea activităţii vitale: îndrumar practic. Ed. a 3-a rev. şi ad. Chişinău, 2017. 213 p. ISBN 978-9975-56-441-0.
4 achizitii_20.02.2018 POSTOLACHE, Gh. Ariile naturale protejate din Moldova: [în vol.]. Vol. 2. Arbori seculari. Chişinău: Ştiinţa, 2015. 180 p. ISBN 978-9975-67-967-1.
5 achizitii_20.02.2018 POSTOLACHE, Gh. Rezervaţia "Pădurea Domnească". Chişinău, 2017. 256 p. ISBN 978-9975-129-36-7.
6 achizitii_20.02.2018 ŞTEFARTA, A., BRANZA, L. et al. Fiziologia stresului, adaptării şi rezistenţei la secetă a plantelor de cultură. Chişinău, 2017. 372 p. ISBN 978-9975-62-408-4.
7 achizitii_20.02.2018 TATAROV, Pavel. Chimia produselor alimentare: [Monografie]. Chişinău, 2017. 450 p. ISBN 978-9975-4264-2-8.
8 achizitii_20.02.2018 ZBANCĂ, A., PANUŢA, S., MOREI, V. et al. Bugetarea activităţilor din sectorul vegetal al Republicii Moldova. Chişinău, 2017. 249 p. ISBN 978-9975-56-465-6.
9 achizitii_20.02.2018 ТОДИРАШ, В. Интегрированная защита плодовых кустарников и садовой земляникипрактическое руководство для производителей плодово-ягодной продукции. Кишинэу, 2017. 294 с. ISBN 978-9975-87-306-2.

Program

Luni - Vineri 830 - 1800
Sîmbătă  zile fără program
Duminică    

Contor vizitatori

Total76285

Proiecte