Octombrie, 2016

1 achizitii_01.10.2016 Sârbu, Olga, Todorov Liudmila. Economia inovațiilor. Chișinău: UASM, 2016. 200 p. ISBN 978-9975-64-280-4.
2 achizitii_01.10.2016 Timofti, Elena. Metode avansate de statistică în cercetările economice: Curs universitar masterat și cercetare. Chișinău, 2016. 186 p.
3 achizitii_01.10.2016 Movileanu, Veronica, Burbulea, Rodica. Curs universitar la disciplina “Logistică”. Chișinău, 2015. 126 p.
4 achizitii_01.10.2016 Popa, Daniela. Instituții financiare internaționale: Curs universitar. Chișinău, 2015. 85 p.
5 achizitii_01.10.2016 Nani, Mihail. Contabilitatea instituțiilor publice: Note de curs. Chișinău: CEP USM, 2015. 204 p.   ISBN 978-9975-71-730-4.
6 achizitii_01.10.2016 Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova: Ediție oficială. Chișinău: ÎS Editura didactică de stat „Lumina”, 2016. 12
7 achizitii_01.10.2016 Găină, Boris, Alexandrov, Eugeniu. Pagini din istoria și actualitatea viticulturii. Chișinău: Lexon-Plus, 2015. 260 p. ISBN 978-9975-3079-3-2.
8 achizitii_01.10.2016 Ganea, Grigore. et. al. Linii tehnologice în industria alimentară / Grigore Ganea, Mircea Bernic, Dorel Cojoc. Chișinău S. n., 2015. 226 p. ISBN 978-9975-80-993-1.
9 achizitii_01.10.2016 Генетика и селекция подсолнечника: Международная монография / Драган Шкорич et. al. Harcov, 2015. 540 p.  ISBN 978-617-578-210-1.
10 achizitii_01.10.2016 Лонг, Линн. et. al. Производство черешни: Технологическое пособие. Chișinău, 2016. 260 p. ISBN 978-9975-87-068-9.
11 achizitii_01.10.2016 Popa, Sergiu. et. al. Producerea piersicilor: Manual tehnologic. Chișinău, 2016. 216 p. ISBN 978-9975-87-067-2.
12 achizitii_01.10.2016 Cartea Roșie a Republicii Moldova = The Red Book of the Republic of Moldova. Chișinău: Știința, 2015. 492 p. ISSN 978-9975-67-998-5.

Program

Luni - Vineri 830 - 1800
Sîmbătă  zile fără program
Duminică    

Contor vizitatori

Total76287

Proiecte