Noiembrie, 2015

1 achizitii_02.11.2015 CIMPOIEȘ, Gheorghe. Cultura mărului. Chișinău: Bon Offices, 2012. 382 p.; il. ISBN 978-9975-80-547-6.
2 achizitii_02.11.2015 TICALIUC, Roxana Angela. Chimia mediului. Chimia atmosferei. Iaşi: PIM, 2014. 171 p. ISBN 978-606-13-2148-3.
3 achizitii_02.11.2015 POP, Ioan V. Virusurile, veroizii şi fitoplasma stolburului legumelor de seră, solarii şi câmp şi combaterea lor cu noţiuni generale de patologie vegetală. Bucureşti: Printech., 2013. 198 p. ISBN 978-606-23-0037-1.
4 achizitii_02.11.2015 DRUGOCIU, D., ROŞCA, P., CIORNEI, Şt., NECHIFOR, F. Fiziopatologie materno-fetală veterinară. Iaşi: Ed.: Ion Ionescu de la Brad, 2014. 238 p. ISBN 978-973-147-154-9.
5 achizitii_02.11.2015 AILINCĂI, C., JITĂREANU, G., RĂUŞ, L. Tehnologii şi metode agrotehnice pentru protecţia şi utilizarea resurselor agroecologice din Câmpia Moldovei. Iaşi: Ed. Ion Ionescu de la Brad, 2012. 178 p. ISBN 978-973-147-120-4.
6 achizitii_02.11.2015 STĂNCIULESCU, Gabriela, STATE, Olimpia. Tehnica operaţiunilor de turism intern şi internaţional. Bucureşti: C.H. Beck, 2013. 426 p. ISBN 978-606-18-0160-2.
7 achizitii_02.11.2015 ŢOPA, D., JITĂREANU, G., AILINCĂI, C., RĂUS, L. Impactul unor sisteme minime asupra producţiei şi fertilităţii solului. Iaşi: Ed. Ion Ionescu de la Brad, 2013. 212 p. ISBN 978-973-147-122-8.
8 achizitii_02.11.2015 HUŢANU, Mariana. Mediul şi conservarea durabilă a biodiversităţii. Iaşi: Ed. Ion Ionescu de la Brad, 2015. 143 p. ISBN 978-973-147-170-9.
9 achizitii_02.11.2015 ROŞCOVAN, M. et al., coord. Ecologizarea agriculturii în Republica Moldova. Chişinău, 2015. 80 p. ISBN 978-9975-53-531-1.
10 achizitii_02.11.2015 OLTEAN, I. et. al., coord. Biotehnici neconvenţionale de combatere a viermelui merelor Cydia pomonella. Cluj Napoca: Bioflux, 2011. 174 p. ISBN 978-606-8191-26-3.
11 achizitii_02.11.2015 RUNCEANU, L. et al., coord. Elemente de dezvoltare embriofetală normală şi patologică la animale. Iaşi: Ed. Ion Ionescu de la Brad, 2013. 119 p. ISBN 978-973-147-126-6.
12 achizitii_02.11.2015 Научное наследие Я.И. Потапенко - основа современной науки о винограде и вине: материалы междунар. науч.-практ.конф. Новочеркасск: ВНИИВиВ, 2014. 280 р. ISBN 978-5-85633-047-1.
13 achizitii_02.11.2015 Донские аборигенные сорта винограда. Новочеркасск: ВНИИВиВ, 2013.131 р. ISBN 978-5-85633-033-4.
14 achizitii_02.11.2015 NAGHIU, Alexandru, ROMAN, Cecilia-Maria, NAGHIU, Anca. Aparate de măsură şi control în ingineria mediului. Cluj-Napoca: Risoprint, 2014. 408 p. ISBN 978-973-53-1464-4.
15 achizitii_02.11.2015 ŢENU, Ioan. Operaţii şi aparate în industria alimentară. 2008. Vol. II: Operaţii cu transfer de căldură şi masă. Iaşi: Ed. Ion Ionescu de la Brad, 2014. 447 p. ISBN 978-973-147-149-5.
16 achizitii_02.11.2015 Гид по сохранению и рациональному использованию влаги почв. Кишинев, 2015. 53 р. ISBN 978-9975-56-237-9.
17 achizitii_02.11.2015 Ghid privind conservarea şi utilizarea raţională a umidităţii din sol. Chişinău, 2015. 48 p. ISBN 978-9975-56-236-2.
18 achizitii_02.11.2015 TEODORESCU, Eliza. Cultura cartofului extratimpuriu şi timpuriu. Iaşi: PIM, 2014. 229 p. ISBN 978-606-13-2105-6.
19 achizitii_02.11.2015 FRECĂUŢEANU, Alexandru. Ghid la evidenţă contabilă în gospodăriile agricole conform noilor acte normative. Chişinău, 2015. 86 p. ISBN 978-9975-56-229-4.
20 achizitii_02.11.2015 Recensămîntul general agricol. 2011. Vol. 2: Rezultatele generale în profil. Chişinău, [2015]. 172 p. Text în lb. rum., rus., en.