Decembrie, 2014 


1 achizitii_19.12.2014 Mateescu, Radu. Arbori şi arbuşti ornamentali. Bucureşti: M.A.S.T., 2009. 224 p. ISBN 978-973-1822-46-4.
2 achizitii_19.12.2014 Prisăcaru, Veronica. Bazele analizei economice. Ch.: Print Caro, 2014. 166 p. ISBN 978-9975-56-167-9.
3 achizitii_19.12.2014 Trincă, Lucia Carmen, Ariton, Adina Mirela. Metode analitice în biochimia alimentară.  Iaşi: PIM, 2014. 255 p. ISBN 978-606-13-1743-1.
4 achizitii_19.12.2014 Bondoc, Ionel. Controlul produselor şi alimentelor de origine animală. Vol 1. Iaşi: Ed. „Ion Ionscu de la Brad”, 2014. 531 p. ISBN 978-973-147-139-6.
5 achizitii_19.12.2014 Solcan, Carmen. Histologie animală. Lucrări practice. Iaşi: Performantica, 2014. 164 p. ISBN 978-606-685-167-1.
6 achizitii_19.12.2014 Trincă, Lucia Carmen. Biochimie. Iaşi: PIM, 2014. 256 p. ISBN 978-606-13-1740-0.
7 achizitii_19.12.2014 Prisăcaru, Cornelia, Prisăcaru, Anca Irina. Ecotoxicologie. Iaşi: Tehnopress, 2013. 334 p. ISBN 978-973-702-991-1.
8 achizitii_19.12.2014 Draghia, Lucia, Chelariu, Elena Liliana. Floricultură. Iaşi: Ed. „Ion Ionscu de la Brad”, 2011. 372 p. ISBN 978-973-147-074-0.
9 achizitii_19.12.2014 Irimia, Liviu Mihai. Controlul şi expertiza calităţii legumelor, fructelor şi produselor derivate. Iaşi: Ed. „Ion Ionscu de la Brad”, 2013. 276 p. ISBN 978-973-147-117-4.
10 achizitii_19.12.2014 Voiniţchi, Eugeniu et al. Ghid privind implementarea procedurilor  HACCP şi utilizarea aditivilor furajeri la întreprinderile avicole. Ch., 2014. 167 p. ISBN 978-9975-4224-6-8.
11 achizitii_19.12.2014 Bădărău, Sergiu. et al. Fitopatologia agricolă. Practicum. Ch., 2014. 260 p. ISBN 978-9975-5-118-1.
12 achizitii_19.12.2014 Bădărău, Sergiu, Gaibu, Zinaida. Bolile plantelor cultivate în Republica Moldova. Partea 1-a: Micoze. Ch.: Print-Caro, 2014. 370 p. ISBN 978-9975-64-258-3.
13 achizitii_19.12.2014 Dobrea, Victor, Cociu, Radu. Maşini electrice. Ch.: Pontos, 2014. 520 p. ISBN 978-9975-51-522-1.
14 achizitii_19.12.2014 Bernardis, Roberto Renato. Arboricultura ornamentală. Vol. 3. Iaşi: Ed. „Ion Ionscu de la Brad”, 2012. 212 p. ISBN 978-973-147-105-1.
15 achizitii_19.12.2014 Bernardis, Roberto Renato. Arboricultura ornamentală. Vol. 2. Iaşi: Ed. „Ion Ionscu de la Brad”, 2011. 290 p. ISBN 978-973-147-078-8.
16 achizitii_19.12.2014 Bernardis, Roberto Renato. Arboricultura ornamentală. Vol. 1. Iaşi: Ed. „Ion Ionscu de la Brad”, 2010. 292 p. ISBN 978-973-147-057-3.
17 achizitii_19.12.2014 Trincă, Lucia Carmen. Chimie biologică. Iaşi: PIM, 2012. 328 p. ISBN 978-606-13-1148-4.