Administraţia bibliotecii

Director: Ludmila Costin
Tel.: 022 432578
E-mail: costin@uasm.md 

Director adjunct: Viorica Lupu
Tel.: 022 432592
E-mail: v.lupu@uasm.md


Secţia Dezvoltarea şi Prelucrarea Resurselor Informaţionale

Şef secţie: Ana Cechirlan
Tel.: 022 432592
E-mail: a.cechirlan@uasm.md
Compartimente:

 • Dezvoltarea Colecţiilor
 • Evidenţa Colecţiilor
 • Catalogare şi Indexare
 • Organizarea cataloagelor

Secţia Comunicarea Colecţiilor şi Relaţii cu Publicul

Şef departament: Alexandra Caraiman
Tel.: 022 432592
E-mail: a.caraiman@uasm.md
Compartimente:

 • Organizarea şi comunicarea colecţiilor
 • Activităţi culturale şi de informare
 • Săli de lectură:
    • Sala de lectură cu acces liber la raft
    • Sala de lectură Publicaţii didactice şi periodice

Secţia Asistenţă Informaţională şi Colaborare Internaţională

Şef departament: Iulia Tătărescu
Tel.: 022 432592
E-mail: i.tatarescu@uasm.md
Compartimente:

 • Informare Bibliografică
 • Referinţe
 • Centrul de Informare şi Documentare FAO în Moldova
 • Centrul AGRIS-MOLDOVA
 • Împrumut interbibliotecar naţional şi internaţional

Centrul Metodologie. Cercetare. Instruire

Şef centru: Vera Sobeţchi
Tel.: 022 432592
E-mail: sobetchi@gmail.com

Centrul Metodologie. Cercetare. Instruireare ca obiectiv principal desfăşurarea activităților de cercetare în domeniul biblioteconomiei, informării şi documentării, realizarea unor cercetări interdisciplinare, elaborarea produselor informaţionale, de orientare, formare şi instruire pentru specialiști în domeniu și utilizatorii bibliotecii. Activitatea centrului se  axează pe următoarele aspecte: cercetare, dezvoltare profesională, instruirea utilizatorilor, asistenţă metodologică şi consultativă.


Centrul Tehnologii Informaţionale

Şef centru: Octavian Tverdohleb
Tel.: 022 432578
E-mail: tio@uasm.md

Obiectivele de bază ale centrului se referă la implementarea, parametrizarea şi buna funcţionare a sistemului integrat  de bibliotecă Aleph, dezvoltarea, organizarea şi mentenanţa repozitoriului instituţional digital, asigurarea accesului la baze de date locale, naţionale şi internaţionale, crearea şi diversificarea ofertei de servicii informaţionale electronice ale bibliotecii.

Program

Luni - Vineri 830 - 1800
Sîmbătă  zile fără program
Duminică    

Contor vizitatori

Total91877

Proiecte