Reguli privind consultarea documentelor

 • Pentru obţinerea documentelor solicitate, utilizatorul va completa corect şi citeţ un buletin de cerere pentru fiecare titlu solicitat.
 • La primirea documentelor utilizatorul verifică starea fizică a documentelor şi, în cazul depistării deteriorărilor, semnalează bibliotecarul.
 • Este categoric interzisă decuparea şi/sau sustragerea unor pagini, fotografii, schiţe, CD-uri etc. din publicaţii.
 • Nu se admite accesul utilizatorilor în sălile de lectură în haine de sezon rece, cu genţi, serviete, sacoşe, mape.
 • În sălile de lectură utilizatorii pot solicita concomitent cel mult 5 publicaţii.
 • Nu se permite ieşirea utilizatorului din sală cu documentele primite spre consultare fără acordul bibliotecarului.
 • Multiplicarea documentelor aflate în colecţiile bibliotecii este permisă numai cu acceptul bibliotecarului.
 • Utilizatorii sunt obligaţi să aibă un comportament civilizat, să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în bibliotecă.
 • Este interzisă folosirea telefoanelor celulare în sălile de lectură.

 

Reguli pentru împrumutul publicaţiilor la domiciliu

 • Se împrumută la domiciliu orice publicaţie din colecţia bibliotecii, cu excepţia următoarelor categorii de publicaţii:
   • publicaţii într-un singur exemplar
   • publicaţii cu sigla „depozit legal”
   • publicaţii de referinţă: dicţionare, enciclopedii, îndrumare etc.
   • documente din colecţia Carte Veche şi Rară, cărţi cu autograf;
   • publicaţii seriale;
   • publicaţii editate sub egida FAO;
   • teze, autoreferate.
 • Termenul de împrumut este determinat de tipul documentelor:
   • publicaţiile didactice se împrumută în conformitate cu programele de învăţământ, pentru un semestru sau un an de studii;
   • publicaţiile ştiinţifice - pentru o perioadă de 30 zile;
   • publicaţiile frecvent solicitate  – până la 3 zile.
 • Nu se permite schimbul de publicaţii din colecţia bibliotecii între utilizatori.
 • La solicitare termenul de împrumut a documentelor poate fi prelungit, dacă nu există cerere de rezervare pentru această publicaţie.

Program

Luni - Vineri 830 - 1800
Sîmbătă  zile fără program
Duminică    

Contor vizitatori

Total91877

Proiecte