Vinaora Nivo Slider

06.11.2020

Comunicat
privind masa rotundă „Cum putem activa împreună pentru a integra informațiile agricole naționale în spațiul informațional global?”

La data de 3 noiembrie 2020 Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a UASM în colaborare și cu suportul Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) a organizat masa rotundă online „Cum putem activa împreună pentru a integra informațiile agricole naționale în spațiul informațional global?”

Masa rotundă s-a desfășurat în mediul online pe platforma Google Meet.

La eveniment au fost prezenți peste 80 de participanți, dintre care profesori și cercetători ai Universității Agrare de Stat din Moldova, editori de reviste, cercetători ai instituțiilor științifice din domeniul agricol, bibliotecari din bibliotecile universitare și specializate.

Scopul de bază al mesei rotunde a fost consolidarea capacităților instituțiilor și cercetătorilor în vederea integrării rezultatelor cercetărilor științifice din Republica Moldova în spațiul informațional global.

Programul mesei rotunde a cuprins două subiecte cheie:

 • AGRIS – portal de acces la informația și datele de cercetare din domeniul agriculturii și alimentației
 • AGROVOC – instrument de indexare și investigare a informației agricole.

Participanții la masa rotundă au fost salutați de dna Imma Subirats (senior information management officer for the FAO), ce coordonează programele AGROVOC, AGRIS și AGORA, care a menționat în mesajul său de salut importanța evenimentului pentru Republica Moldova, rolul și importanța produselor informaționale AGRIS și AGROVOC pentru dezvoltarea științei și tehnologiilor agricole, precum și s-a referit la activitatea Universității Agrare de Stat de Moldova în calitate de furnizor de date AGRIS și ca editor AGROVOC.

Un alt mesaj de salut a fost din partea dnei Liudmila Costin, directorul Bibliotecii Republicane Științifice Agricole, care a mulțumit dnei Imma Subirats pentru colaborarea frumoasă, suportul și asistența acordată bibliotecii în realizarea activității în cadrul sistemului AGRIS și comunității editoriale AGROVOC.

În calitate de moderatori au fost dna Viorica Lupu, director adjunct al Bibliotecii Republicane Științifice Agricole și dna Vera Sobețchi, șef al centrului Metodologie. Cercetare. Instruire al bibliotecii.

La această întrunire au fost prezentate două dintre cele mai importante produse informaționale ale FAO: Sistemul de Informare în domeniul Științei și Tehnologiei Agricole AGRIS și tezaurul multilingv AGROVOC.

Sistemul AGRIS este un parteneriat global de colaborare, constituit din 500 furnizori de date din 148 de țări, ce activează împreună în vederea colectării, gestionării și diseminării informațiilor și cunoștințelor agricole la nivel mondial. AGRIS este o bază de date publică globală multilingvă, cu acces gratuit la circa 12 milioane de înregistrări bibliografice, inclusiv peste 1500 seturi de date, disponibile în mai mult de 90 de limbi.

Mai mult de două decenii Republica Moldova este parte a comunității AGRIS, contribuind la această bază de date cu circa 4500 de înregistrări bibliografice. Până în anul 2003 instituția responsabilă pentru activitatea AGRIS în Moldova a fost Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp din Bălți. Ulterior, această funcție a fost preluată de Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a UASM cu atribuții de Centru Național AGRIS-MOLDOVA. Un alt furnizor de date este și  Universitatea Tehnică din Moldova care plasează în AGRIS revista științifică instituțională ”Journal of Engineering Science”.

Prin intermediul acestei mese rotunde se urmărește extinderea furnizării conținuturilor agricole din țara noastră în cadrul sistemului AGRIS.

Majoritatea înregistrărilor în AGRIS sunt indexate în baza tezaurului AGROVOC, care a fost un alt subiect pe agenda mesei rotunde. AGROVOC este un vocabular controlat și un tezaur multilingv, disponibil în 40 de limbi, care acoperă toate domeniile de interes ale FAO. Conține o colecție structurată de circa 37,000 concepte și 750,000 termeni, contribuind la standardizarea procesului de indexare și eficientizarea investigării informației. AGROVOC utilizează tehnologii web semantice, conectându-se la alte sisteme de organizare a cunoștințelor.

Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a aderat la comunitatea internaţională AGROVOC în anul 2007, realizând traducerea tezaurului AGROVOC în limba română și integrarea terminologiei agricole românești în spațiul informațional global. La moment, biblioteca a tradus peste 21 mii termeni preferați (descriptori) și în jur de 3 mii de termeni nepreferați (non-descriptori).

În cadrul mesei rotunde a avut loc lansarea campaniei ”Sporiți vizibilitatea cercetării dvs. prin AGRIS!”, care a avut ca scop amplificarea colectării și integrării lucrărilor științifice ale cercetătorilor din Republica Moldova în sistemul internațional AGRIS. Cercetătorii și-au exprimat deschiderea și dorința de a participa la această campanie pentru a spori vizibilitatea, audiența internațională a publicațiilor, precum și citarea acestora.

După prezentarea fiecărui subiect au urmat discuții, întrebări, schimb de opinii, în care participanții au adresat întrebări direct sau prin intermediul chat-ului și și-au expus opiniile proprii.

S-a discutat despre necesitatea amplificării rolului bibliotecii ca centru de consultanță și diseminare a publicațiilor din domeniul agriculturii și științelor adiacente din Moldova în mediul informațional global, atât în baza de date AGRIS, cât și în alte sisteme de informare. Așa cum în calitate de furnizori de date AGRIS pot fi instituții, organizații, și nu autori individuali, biblioteca va fi punctul focal național de colectare și furnizare în AGRIS a conținuturilor agricole a cercetătorilor din Moldova.

Departamentul de Știință și Inovare al Universității Agrare și Școala Doctorală a Parteneriatului instituţiilor din învăţământ şi cercetare din agricultură au venit cu propunerea de a include subiectele AGRIS și AGROVOC în programele de instruire a doctoranzilor și cercetătorilor.

Două instituții de informare (Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică a Institutului Național de Cercetări Economice și Biblioteca Centrală a Universității de Stat din Moldova) și-au exprimat dorința de a deveni furnizori de date AGRIS pentru a integra revistele științifice instituționale în bazele de date AGRIS: revista ”Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii” (”Studia Universitatis Moldaviae: Real and Nature Sciences”) și revista ”Economie și sociologie”.

Biblioteca a accentuat rolul cercetătorilor privind acordarea asistenței bibliotecarilor în procesul de traducere a termenilor AGROVOC în limba română: clarificarea semnificației, contextului și domeniului de aplicare a termenilor, înlăturarea ambiguității și a utilizării incorecte a termenilor etc.

Cercetătorii au fost încurajați să utilizeze activ în activitatea de cercetare tezaurul AGROVOC ca suport pentru investigarea informației, în calitate de instrument de indexare a conținuturilor științifice și pentru traducerea termenilor agricoli în diverse limbi.

În scopul creșterii relevanței utilizării tezaurului AGROVOC s-a decis organizarea pentru comunitatea științifică a workshop-urilor cu privire la beneficiile, structura, relațiile dintre termeni, strategiile de căutare în AGROVOC.

Sperăm că masa rotundă a impulsionat cercetătorii să fie atât consumatori ai produselor generate de FAO, dar să devină și parteneri în dezvoltarea acestora.

 

Concluzii și recomandări

 1. Consolidarea eforturilor instituțiilor de cercetare în promovarea rezultatelor științifice ale cercetătorilor din domeniul agriculturii;
 2. Aderarea Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice a Institutului Național de Cercetări Economice la comunitatea AGRIS în calitate de furnizor de date pentru revista instituțională ”Economie și Sociologie”;
 3. Aderarea Bibliotecii Centrale a Universității de Stat din Moldova la comunitatea AGRIS în calitate de furnizor de date pentru revista ”Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii”;
 4. Implicarea activă a cercetătorilor în desfășurarea Campaniei ”Sporiți vizibilitatea cercetării dvs. prin AGRIS!”;
 5. Dezvoltarea și utilizarea  diverselor modalități de integrare a informațiilor și datelor agricole în baza de date AGRIS (recoltarea datelor din depozitul digital, exportul de date din platforma Open Journal System etc.);
 6. Integrarea subiectelor privind sistemul AGRIS și tezaurul AGROVOC în programele de instruire pentru cercetători, doctoranzi etc.;
 7. Organizarea training-urilor specializate cu privire la posibilitățile, funcționalitățile și modalitățile de căutare a informației în AGRIS; înregistrarea metadatelor în instrumentul de gestionare a referințelor bibliografice ZOTERO;
 8. Organizarea pentru cercetători a training-urilor specializate cu privire la conținutul, structura tezaurului AGROVOC, strategiile de căutare, posibilitățile de utilizare;
 9. Prezentarea ghidurilor AGRIS și AGROVOC și asigurarea disponibilității acestora.

Program

Luni - Vineri 830 - 1800
Sîmbătă  zile fără program
Duminică    

Contor vizitatori

Total84108

Proiecte