Vinaora Nivo Slider

09.10.2019

Primul workshop regional AGORA pentru ţările din Europa de Est

În perioada 3-4 octombrie 2019, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, în parteneriat cu Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), au organizat primul workshop regional “Access to Global Online Research in Agriculture (AGORA)”. Scopul atelierului a fost dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor utilizatorilor pentru un acces eficient la programele AGORA şi Research4Life şi consolidarea legăturilor cu instituţiile-cheie din regiune pentru promovarea resurselor ştiinţifice şi a bazelor de date gratuite sau low cost în domeniul alimentaţiei şi agriculturii.

09.10.2019La workshop au fost prezenţi specialişti în domeniul informării şi documentării, profesori şi cercetători din Armenia, Belarus, Georgia, Macedonia, Republica Moldova, Serbia şi Ucraina. 

Elena Scripnic, prorector pentru relaţii internaţionale la Universitatea Agrară de Stat din Moldova a salutat participanții la workshop din numele rectorului Liviu Volconovici şi a mulţumit participanţilor internaţionali pentru prezenţă și bunăvoinţa de a împărtăşi experienţa şi practicile de succes. De asemenea, a menţionat importanţa accesului studenţilor şi cercetătorilor la informaţia ştiinţifică agricolă şi şi-a exprimat deschiderea şi dorinţa de a dezvolta relaţiile de colaborare cu FAO şi instituţiile agricole din ţările Europei de Est.

Directorul Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole a UASM, Liudmila Costin, a mulţumit reprezentanţilor FAO pentru încrederea şi posibilităţile oferite de a organiza acest workshop regional în Republica Moldova. A menţionat că FAO a iniţiat şi dezvoltă relaţii de colaborare cu Biblioteca din anul 1996. S-a referit, de asemenea, la principalele direcţii de colaborare ale bibliotecii cu FAO: Bibliotecă Depozitară FAO în Moldova, membru al Reţelei Internaţionale AgroWeb a ţărilor Europei de Est şi Centrale, Centrul Naţional AGRIS-Moldova, membru al Reţelei Internaţionale de Biblioteci Agricole AGLINET, membru al comunităţii AGROVOC, utilizator al bazei de date AGORA etc.

Reprezentantul FAO, Imma Subirats (Information Management Officer, Parnerships Division), a subliniat rolul şi importanţa accesului la informaţia agricolă şi necesitatea consolidării eforturilor şi capacităţilor cercetătorilor, specialiştilor IT, bibliotecarilor, documentariştilor, specialiştilor în comunicare, editorilor etc. din ţările Europei de Est în vederea sporirii schimbului de cunoştinţe, vizibilităţii şi accesului la ştiinţele agricole şi a conţinutului cercetărilor agricole la nivel mondial.

Karna Wegner (Capacity Development and Academia Unit Partnerships Division, Programme Support and Technical Cooperation Department, FAO) a relatat despre programul Research4Life, format din cinci programe - Hinari, AGORA, OARE, ARDI şi GOALI - care oferă ţărilor în curs de dezvoltare acces gratuit sau low cost la conţinuturi ştiinţifice online, având ca scop reducerea diferenţei de cunoştinţe dintre ţările cu venituri mari şi ţările cu venituri mici şi medii. O atenţie deosebită a acordat programului AGORA, înfiinţat de FAO împreună cu cei mai prestigioşi editori de publicaţii ştiinţifice, ce oferă acces la o colecţie digitală excepţională de publicaţii în domeniul alimentaţiei, agriculturii, mediului şi ştiinţelor sociale conexe.

În continuare, a urmat sesiunea de comunicări ale reprezentanţilor instituţiilor ţărilor prezente: Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, Institutul “Techinformi” a Universităţii Tehnice din Georgia, Biblioteca Agricolă “I.S. Lupinovich” a Academiei Naţionale de Ştiinţe Agricole din Belarus, Universitatea  Sf. Chiril şi Metodiu din Skopje, Biblioteca Matica Srpska din Serbia, Universitatea Naţională "Kiev-Mohyla Academia" (Ucraina), Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică a Academiei Naţionale de Tehnologii Alimentare din Odesa, Universitatea Naţională Agricolă a Armeniei.

În cadrul acestei sesiuni au fost abordate strategiile şi provocările instituţiilor în accesarea informaţiilor ştiinţifice agricole, resursele ştiinţifice puse la dispoziţia utilizatorilor, barierele în accesarea informaţiei, precum şi accesul şi utilizarea programului Research4Life / AGORA în ţările participante. De asemenea, participanţii din aceste ţări au discutat probleme specifice din regiunea lor privind accesul la resursele ştiinţifice. Aceste studii de caz vor fi furnizate parteneriatului Research4Life pentru a realiza îmbunătăţiri viitoare ale portalului Research4Life.

Reprezentanţii FAO, Imma Subirats şi Karna Wegner, şi-au continuat cursul cu informaţii privind  resursele disponibile în AGORA, modalităţile de înregistrare în baza de date AGORA, studii de caz, exerciţii practice, discuţii şi lucrul în echipă. Alte subiecte interesante abordate ţin de modalităţile de promovare a accesului şi utilizării informaţiilor ştiinţifice şi instrumentele de advocacy.

Workshopul regional AGORA a constituit un bun prilej de a întruni specialişti din ţările Europei de Est, de a discuta problemele cu care se confruntă în accesarea informaţiei ştiinţifice şi de a consolida capacităţile în promovarea vizibilităţii şi accesului la resursele ştiinţifice din domeniul ştiinţelor agricole.

Program

Luni - Vineri 830 - 1800
Sîmbătă  zile fără program
Duminică    

Contor vizitatori

Total86162

Proiecte