Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

05.11.2018

Informaţie
privind participarea Bibliotecii Republicane Știinţifice Agricole a UASM
la campania națională de promovare a accesului deschis 2018

Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a UASM a participat în perioada 22-28 octombrie 2018 la campania națională de promovare a accesului deschis, desfăşurând în cadrul comunităţii universitareun şir de activități pe parcursul ediţiei a XI-a a Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis, care a avut ca temă oficială "Proiectarea fundamentelor echitabile pentru cunoaşterea deschisă".

Deschiderea accesului la informație şi cercetare nu este un lux, ci o necesitate pentru toţi. Săptămâna Accesului Deschis la UASM a luat start cu tradiţionala “Zi de informare şi comunicare” care s-a desfăşurat cu genericul “Să discutăm realităţile accesului deschis”. Prezenţa copilului cu logo-ul “open acces” la deschiderea evenimentului este una sugestivă, “informația ar trebui să fie disponibilă tuturor”, de la copiii de grădiniţă şi şcoală, până la studenți, profesori şi oameni de știință. Este un îndemn simbolic pentru comunitatea ştiinţifică a UASM de a-şi aduce aportul la  cunoaşterea deschisă în beneficiul noilor generaţii.

În cadrul acţiunii “Cercetătorii şi biblioteca: cum putem acţiona împreună pentru ştinţe deschise, cunoaştere deschisă? au fost expuse subiecte privind accesul deschis la cercetarea agricolă, modalităţile de publicare în acces deschis, conceptul de “ştinţă deschisă” şi “date deschise” în abordarea cercetării agricole, impactul accesului deschis pentru stimularea cercetării continue și a inovațiiilor. Cercetătorii universitari au fost îndemnaţi să-şi arhiveze activ cercetările în repozitoriul instituţional IRAS (Institutional Repository in Agricultural Sciences of the State Agrarian University of Moldova), fapt care ar majora vizibilitatea contribuţiilor didactice şi ştiinţifice ale universităţii. Săptămâna Accesului Deschis la UASM a oferit o bună oportunitate de a explora deschiderea pentru noi colaborări ale cercetătorilor şi bibliotecarilor pentru dezvoltarea cunoaşterii deschise.  

Acţionând în susţinerea stiinţei deschise, biblioteca a propus spre vizionare filmul documentar “Paywall The Business Of Scholarship” de Jason Jason Schmitt, (în varianta rusă “Платный доступ: как на науке делают деньги”), demonstrat în premieră la Washington în luna septembrie,  care urmăreşte insistent promovarea necesităţii accesului deschis la cercetare şi ştinţă, în condiţiile costului financiar exorbitant pentru accesarea revistelor academice.

În acest context, a fost menţionată importanţa radicală pentru mişcarea de acces deschis a unui eveniment de nivel european, inițiativa cOAlition S. Lansată la 4 septembrie curent la Bruxelles de 11 ţări europene cu sprijinul Comisiei Europene, iniţiativa semnalează angajamentul de a pune în acces deschis până în anul 2020 toate publicațiile științifice care rezultă din cercetarea finanțată prin subvenții publice.

Membrilor comunităţii universitare le-a fost propus încă un film documentar, "The Internet’s Own Boy", despre viaţa lui Aaron Swartz, programator american, scriitor, care s-a făcut cunoscut prin campaniile organizate pentru un internet gratuit şi deschis.

Pentru a accentua comunicarea mesajului accesului deschis bibliotecarii UASM au realizat un set de obiecte cu logo-ul accesului deschis şi materiale promoţionale (pliante, flyere, semne de carte etc.), care au fost promovate în sălile de lectură şi alte spaţii de relaţii cu publicul ale bibliotecii, pe panourile de informare, au fost diseminate membrilor comunităţii universitare în cadrul tuturor activităţilor organizate.

„Ziua bazelor de date științifice” a avut ca subiect principal promovarea bazelor de date din cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, cum ar fi  Cambridge Journals Online; Taylor & Francis Online Journal Library şi Web of Science. Totodată, au fost promovate şi alte baze de date ştiinţifice pentru care UASM achiziţionează drept de acces, cum ar fi produsele informaţionale din cadrul programului Research4Life, în special, Agora,  una dintre cele mai reprezentative baze de date internaționale din domeniul agricol.

Conştientizând faptul că accesul la informație poate stimula educația și dezvoltarea umană, încurajând învățarea pe tot parcursul vieții, bibliotecile universitare contribuie la acest proces atât prin asigurarea accesului la informaţie, cât şi prin educarea culturii informaţiei. “Învaţă, împărtăşeşte, avansează” pentru îmbunătăţirea eficienţei, vizibilităţii şi impactului cercetării”, cu acest generic au derulat activităţile de cultura informaţiei, prilejuite de două evenimente concomitente, interconexiunea Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis cu Săptămâna Mondială a Culturii Informaţiei şi Media (24-31 octombrie 2018). Activităţile pentru cercetători au inclus prezentarea tutorialelor la subiecte, cum ar fi: revistele pseudoştinţifice şi criteriile de selectare a unei reviste potrivite pentru publicarea unui articol ştiinţific, crearea profilurilor în Google Academic şi ORCID.

Activităţile de educare a culturii informaţiei studenţilor s-au concentrat pe beneficiile şi strategiile accesului deschis, resursele informaţionale agricole în acces deschis, utilizarea produselor informaţionale electronice ale bibliotecii pentru cercetarea bibliografică şi documentară în cercetarea ştiinţifică studenţească, în efectuarea experimentelor, în procesul elaborării tezelor de licenţă, diverselor studii, referate etc. În aceste activităţi au fost cuprinşi studenţii anului 2, specialitatea “Siguranţa produselor agroalimentare” în cadrul orei de curs “Tehnica experimentală”; studenţii anului 1, grupa rusă, specialitatea „Medicină veterinară” şi studenţii anilor 1 şi 2 de la facultatea de Economie, specialităţile „Marketing şi logistică”; “Finanţe şi Bănci”; “Servicii hoteliere, turism și agreement”. În cadrul activităţilor pentru studenţi a fost prezentat filmul „What is Open Access?”

Avem speranţa, că activităţile realizate vor contribui la creșterea gradului de conștientizare a necesităţii accesului deschis la informații și cunoștințe, la crearea unui sistem de instruire şi cercetare deschis și echitabil.

 

Program

Luni - Vineri 830 - 1800
Sîmbătă  zile fără program
Duminică    

Contor vizitatori

Total69742

Proiecte