Vinaora Nivo Slider

04.07.2017

Şcoala de Vară "Cultura Informaţiei"
26-30 iunie 2017, Tulcea, România

În perioada 26-30 iunie 2017 doi reprezentanţi ai Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole a Universităţii Agrare de Stat din Moldova (Liudmila Costin, directorul bibliotecii şi Viorica Lupu, director adjunct) au participat la Şcoala de Vară "Cultura Informaţiei", organizată în Tulcea, România, în cadrul proiectului “Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”. Acest proiect este finanţat de Programul Norvegian de Cooperare în domeniul învăţământului superior cu Eurasia, dezvoltat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania din Braşov, România şi 18 biblioteci universitare din Republica Moldova.

Startul Școlii de Vară a început cu mesajele de salut venite din partea dnei Ane Landoy, Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia, dnei dr. Silvia Ghinculov, directorul Bibliotecii Științifice a ASEM, Republica Moldova, dna prof. dr. Liliana Rogozea, prorector pentru relaţii publice și prof. dr. Angela Repanovici, Universitatea Transilvania din Brașov, România, care a fost și în calitate de moderator.

Comunicarea-cheie din cadrul Școlii de Vară a fost susținută de prof. dr. Angela Repanovici de la Universitatea Transilvania din Brașov, fiind axată pe elementele pedagogice în cultura informației, metodologia de proiectare a unei sesiuni de cultura informației, diverse metode de predare (prelegerea, conversația, dezbaterea, problematizarea, studiu de caz, brainstorming etc.), precum și metode de evaluare a cursanților. La o nouă metodă atractivă și distractivă de aplicare a elementelor de joc în predare – gamificarea – s-a referit dna Serap Kurbaoglu de la Universitatea Hacettepe din Turcia, care a adus diverse exemple de jocuri în vederea evitării plagiatului, citării surselor bibliografice etc. Totodată, dna Serap a atras atenția că utilizarea gamificării este o modalitate ușoară de dobândire a cunoștințelor, însă ea nu trebuie folosită din abundență, ci bine gândită, planificată și integrată cu alte metode de predare, pentru că de una singură nu garantează învățarea.

Un interes deosebit a prezentat comunicarea dnei Ane Landoy care a relatat despre o nouă oportunitate pentru bibliotecile universitare – crearea şi dezvoltarea centrelor de scriere academică. În comunicarea sa a dat răspunsuri la mai multe întrebări, cum ar fi: De ce este necesar un centru de scriere academică? Care este scopul şi obiectivele centrului? Ce servicii oferă comunităţii academice? Care este rolul şi implicaţiile bibliotecii în activitatea centrului? Ce resurse (umane, tehnice, financiare etc.) sunt necesare?

În rezultatul audierii acestei comunicări fiecare bibliotecă participantă a elaborat un plan strategic privind crearea unui centru de scriere academică în universitatea sa, în care a reflectat scopul, viziunea, obiectivele centrului, serviciile pe care le va oferi, grupul ţintă, resursele necesare pentru funcţionarea eficientă a centrului etc. Crearea unor asemenea centre în cadrul universităţilor noastre este destul de importantă, deoarece ele vor contribui la facilitarea procesului de scriere academică, vor ajuta studenţii şi profesorii să-şi îmbunătăţească abilităţile, competenţele în scrierea lucrărilor ştiinţifice (articole, teze, comunicate etc.). Totodată, ele pot deveni spații comfortabile și interactive pentru consultații și dialog unde tutorii și studenții vor putea conlucra activ printr-o comunicare deschisă în atingerea unor rezultate pozitive în scrierea academică.

Interesante au fost practicile și experiențele în cultura informației împărtășite de către dnele Mioara Voncilă și Lenuța Ursachi de la Biblioteca Universității ”Dunărea de Jos”din Galați referitoare la tutorialele de cultura informației elaborate pentru a fi utilizate în scopuri academice, instrumentele de gestionare a referințelor bibliografice (Mendeley, Zotero) etc.

Dna dr. hab. Nelly Țurcan de la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat din Moldova a încurajat bibliotecarii să identifice și să exploreze oportunitățile de colaborare care apar la intersecțiile comunicării științifice și ale culturii informației pentru a educa și inspira diferite comunități de cercetători.

Alte subiecte actuale și de interes se referă la achiziția consorțială de resurse electronice științifice din România (susținută de lectorul univ. dr. Robert Coravu, Universitatea din București), instrumentele de redactare a textelor (Nicolae Constantinescu, Comunitatea Cosson, România).

Școala de vară a constituit un mediu oportun și eficient de dezvoltare a cunoștințelor profesionale, o oportunitate de a analiza, sintetiza, planifica și gândi strategic, cu provocări, explorare a noului, interactiv, cu aplicații practice, tematici diverse, interesante și de actualitate.

De asemenea, întrunirea a oferit oportunitatea de a discuta cu experţi în cultura informaţiei la nivel internaţional, de a adresa întrebări şi a primi răspunsuri, soluţii la problemele cu care ne confruntăm în dezvoltarea abilităţilor şi competenţilor studenţilor în cultura informaţiei.

 Liudmila Costin, Viorica Lupu
Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă

Program

Luni - Vineri 830 - 1800
Sîmbătă  zile fără program
Duminică    

Contor vizitatori

Total86163

Proiecte