SCIENTOMETRIE

O poziţie centrală în sistemul de finanţare al cercetării o ocupă evaluarea rezultatelor activităţii ştiinţifice, proces care se bazează pe metode de măsurare scientometrice.

Scientometria este o disciplină ştiinţifică care:

  • studiază şi analizează structura şi dinamica ştiinţei, tehnologiei şi inovaţiei prin metode cantitative, în principal ale statisticii matematice;
  • realizează evaluarea performanţelor ştiinţifice;
  • efectuează măsurarea impactului rezultatelor activităţii de cercetare;
  • determină productivitea şi valoarea ştiinţifică a cercetătorilor, instituţiilor de cercetare, a ţărilor la nivel internaţional.

Evaluarea cantitativă a cercetărilor ştiinţifice reprezintă obiect de studiu şi al altor discipline şi domenii înrudite, cum ar fi: bibliometria, care se referă în special la analiza metodelor cantitative privind producţia, diseminarea şi utilizarea informaţiei ştiinţifice; infometria; webometria; altmetria.

BAZE DE DATE SCIENTOMETRICE:

Web of Science (Thomson Reuters)

Scopus (Elsevier)

Google Scholar

Science Index (e-library.ru)

Instrumentul Bibliometric Naţional (IDSI)

Indicatori scientometrici:

Factorul de impact ISI

Indicele Hirsch

Program

Luni - Vineri 830 - 1800
Sîmbătă  zile fără program
Duminică    

Contor vizitatori

Total91123

Proiecte