TEZE DE DOCTORAT ŞI REZUMATE ALE TEZELOR

  • Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare din Republica Moldova, responsabil pentru evaluarea şi acreditarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi pentru atestarea cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare, asigură accesul integral la tezele de doctorat şi rezumatele tezelor în examinare, la unele rezumate ale tezelor susţinute şi aprobate, la adnotarea şi cuprinsul tuturor tezelor (peste 2090 de teze din anul 2009 până în prezent). Consiliul generează şi baza de date a persoanelor care au obţinut grade şi titluri ştiinţifice şi ţine la zi Registrul naţional al revistelor ştiinţifice de profil.
  • Biblioteca de Stat a Rusiei asigură acces la colecţia electronică a tezelor de doctorat, susţinute în Rusia, începând cu anul 1944,  din diverse domenii ale cunoaşterii, cu excepţia celor din domeniul medicinei şi farmaceuticii. Accesul la teze se realizează în sala de lectură a Bibliotecii de Stat din Rusia, prin intermediul sălilor de lectură virtuale, create aproape în toate regiunile Rusiei, precum şi în 10 ţări CSI, inclusiv şi în Republica Moldova (Biblioteca Naţională a RM)
  • ProQuest Dissertations and Theses conţine cea mai vastă colecţie din lume de teze de doctorat şi alte lucrări ştiinţifice susţinute pentru obţinerea unui grad ştiinţific în volum de 3,8 mln. de documente, dintre care 1,7 mln. cu text integral. Baza de date include lucrări ştiinţifice începând cu anul 1743. Această colecţie este desemnată ca repozitoriu oficial al Bibliotecii Congresului a SUA.

Program

Luni - Vineri 830 - 1800
Sîmbătă  zile fără program
Duminică    

Contor vizitatori

Total91126

Proiecte