• Registrul de Stat al actelor juridice al Republicii Moldova, susţinut de Centrul de Informaţii Juridice al Ministerului Justiţiei al RM, conţine decrete, legi, hotărâri, tratate, ordonanţe, decizii sau alte acte adoptate, aprobate sau emise de Preşedintele Republicii Moldova, Parlament, Guvern, de organele centrale de specialitate, de autorităţile judiciare etc. Registrul include acte juridice publicate după 23 iunie 1990, care sunt accesibile în limbile română şi rusă. Pentru facilitarea regăsirii informaţiei în registru puteţi utiliza Ghidul utilizatorului.
  • Actele juridice cu caracter normativ publicate în Monitorul Oficial al RM pot fi consultate şi prin intermediul bazei de date “MoldLex” gestionată de întreprinderea specializată “MoldData”. Baza de date “MoldLex” poate fi consultată în incinta Bibliotecii (Serviciul Referinţe, bir. 210)
  • EUR-LEX — Legislaţia Uniunii Europene - oferă informaţii despre legislaţia şi jurisprudenţa comunitară, asigură  acces la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, regulamente, decizii, directive, tratate, versiuni consolidate ale actelor normative şi hotărâri ale Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene  în limbile oficiale ale UE.
  • Legislaţia Republicii Moldova în domeniul agrar
  • Legislaţia internaţională este disponibilă online pe site-ul World Legal Information Institute
  • Oficiul Juridic FAO oferă informații juridice prin intermediul bazei de date on-line – FAOLEX, care conţine tratate, legi și reglementări cu privire la alimente, agricultură și resurse naturale regenerabile din mai multe ţări ale lumii. Înregistrările sunt furnizate în limbile engleză, franceză sau spaniolă, iar textul integral este oferit în limba documentului original sau în limba de comunicare utilizată de țara de origine.

Program

Luni - Vineri 830 - 1800
Sîmbătă  zile fără program
Duminică    

Contor vizitatori

Total91127

Proiecte