Lista PUblicaţiilor profesorilor UASM 2014


1 tematice_02.03.2015

Bădărău, s., Gaibu, Z. Bolile plantelor cultivate în Republica Moldova. Partea I. Micoze. Chişinău: Print-Caro, 2014. 370 p. ISBN 978-9975-64-258-3.

2 tematice_02.03.2015

COREŢCHI, B., GRIBINCEA, Al., GRIBINCEA, C. Diversificarea comerţului exterior cu produse agroalimentare ca factor al eficientizării relaţiilor economice al Republicii Moldova. Chişinău: Print-Caro, 2014. 241 p. ISBN 978-9975-56-195-2.

3 tematice_02.03.2015

ENCIU, V. Sistemul nervos şi microcirculaţia sanguină a formaţiunilor fibroase ale autopodiilor la bovine în normă şi patologie:monografie. Chişinău: UASM, 2014. 219 p.

4 tematice_02.03.2015

Erhan, F., popescu, v. Algoritmi şi modele de calcul al indicatorilor de fiabilitate a sistemelor de alimentare cu energie electrică. Chişinău: UASM, 2014. 303 p. ISBN 978-9975-56-106-9.

5 tematice_02.03.2015

GRIGORAŞ, M. Marketingul societal ca componentă a responsabilităţii sociale corporative. Chişinău: Print-Caro, 2014. 184 p. ISBN 978-9975-56-133-4.

6 tematice_02.03.2015

MARIAN, Gr. Managementul biomasei agrosilvice pentru scopuri energetice. Chişinău: UASM, 2014. 264 p. ISBN 978-9975-4021-4-9.

7 tematice_02.03.2015

ASMARANDEI, V., CARAGATA, N., GHEORGHIŢA, V., PORCESCU, G., CHIRIAC, A., VOINIŢCHI, E. Manual privind efectuarea controlului oficial al unităţilor din domeniul alimentar. Chişinău, 2014. 379 p. ISBN 978-9975-53-276-1.

8 tematice_02.03.2015

DOBREA, V., COCIU, R. Maşini electrice. Chişinău: Pontos, 2014. 520 p. ISBN 978-9975-51-522-1.

9 tematice_02.03.2015

EREMIA, N., CHILIMAR, S., ROTARU, I., CAISÎN, Larisa et. al. Технологии в животноводстве. Chişinău: Print-Caro, 2014. 483 p. ISBN 978-9975-56-180-8.

10 tematice_02.03.2015

 FRECĂUŢEANU, A. Contabilitatea activelor pe termen lung: experienţă, probleme, perspective.Chişinău: Print-Caro, 2014. 430 p. ISBN 978-9975-56-142-6.

11 tematice_02.03.2015

LĂCUSTĂ, I., NOVOROJDIN, D., BEŞLEAGA Ig., ŢÎMBALIST, Eu. Motoare pentru tractoare agricole, construcţia şi exploatarea tehnică: Manual. Chişinău: UASM, 2014. 249 p. ISBN 978-9975-64-189-0.

12 tematice_02.03.2015

LONG, L., PEŞTEANU, A., LONG, M., GUDUMAC, E. Producerea cireşului: manual tehnologic. Chişinău: Foxtrot, 2014. 263 p.

13 tematice_02.03.2015

MOROŞAN, M. Bazele statului, dreptului şi legislaţia muncii. Chişinău, 2014. 575 p. ISBN 978-9975-64-259-0.

14 tematice_02.03.2015

PALII, A. Ameliorarea plantelor. Chişinău, 2014. 216 p. ISBN 978-9975-120-46-3.

15  tematice_02.03.2015

POPA, S., BRAGHIŞ, A., CUMPANICI, A. Producerea prunelor: manual tehnologic. Chişinău: Foxtrot, 2014. 177 p.

16  tematice_02.03.2015

PRISĂCARU, V. Bazele analizei economice. Chişinău, 2014. 166 p. ISBN 978-9975-56-167

17  tematice_02.03.2015

TOMŞA, M. Igiena si tehnologia prelucrării produselor şi subproduselor de origine animală. Chişinău, 2014. 472 p. ISBN 978-9975-53-393-5.

18  tematice_02.03.2015

ŢURCANU, Şt. Zoologia. Chişinău: UASM, 2014. 380 p. ISBN 978-9975-56-174-7.

19  tematice_02.03.2015

VOINIŢCHI, E., ŢOLEA, S., BALANESCU, S. Ghid privind implementarea procedurilor HACCP şi utilizarea aditivilor furajeri la întreprinderile avicole. Chişinău, 2014. 167 p. ISBN 978-9975-4 224-6-8.

20  tematice_02.03.2015

POPESCU, V. Componente de automatizări: Pentru tineretul studios. Chişinău: Print-Caro, 2014. 110 p. ISBN 978-9975-56-207-2.

21  tematice_02.03.2015

GRANACI, V. Biotehnologia transferului de embrioni şi fecundaţie in Vitro. Chişinău: Print-Caro, 2014. 258 p. ISBN 978-9975-64-261-3.

22 tematice_02.03.2015

 

ŞEREMET, V. Thermoelastic Green’s function: (Steady-state BVPs for some semi-infinite domains). Chişinău: Print-Caro, 2014. 236 p. ISBN 978-9975-56-208-9.

 

Program

Luni - Vineri 830 - 1800
Sîmbătă  zile fără program
Duminică    

Contor vizitatori

071248
Azi
Ieri
Săptămâna curenta
Ultima săptămână
Luna curenta
Ultima lună
Total
48
36
427
70447
1167
1970
71248

Your IP: 185.33.104.119
2018-01-21

Proiecte